เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ร.ร.บ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลกกตูม... [27 มิถุนายน 2565]
วันนื้เวลา 14.15 น. นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง ได้มาพบปะเยี่ยมเยียน สนับสนุนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... [31 พฤษภาคม 2565]
วันนื้เวลา 13.30 น. นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกกตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม kickoff โครงการรักบ้าน... [31 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.45 น. นายศรีวิชัย ชาวดงนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม นายอุดม ชาวเขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลกกตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักพัฒนาชุมชนตำบลกกตูม ได้ให้การต้อนรับ นางสุพัตรา... [17 มีนาคม 2565]
วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายกเทศมนตรีกล่าวประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) ให้พนักงานเทศบาลตำบลกกตูมถือปฏิบัติ เพื่อสร้างความโปร่งใส ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลกกตูม [11 มีนาคม 2565]
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานร่วมกับพนักงานเทศบาล โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล ภายใต้แนวคิด"Zero Tolerance " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ... [9 ธันวาคม 2564]
วันนี้เวลา 08:00 น. นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกคน ได้จัดกิจกรรม ร้องเพลงชาติไทย เนื่อง ในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
วันนี้เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกกตูม ได้รับการตรวจประเมิน LPA นำโดย นางผกาทิพย์ สุขพัฒน์ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อม คณะทำงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ [13 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลกกตูมได้เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ... [29 กรกฎาคม 2564]
ท่านนายกพร้อมด้วยท่านรอง มอบของช่วยเหลือบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้ ม.15 [7 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ)