เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
เดือนนี้ 4,149
เดือนที่แล้ว 7,166
ทั้งหมด 33,290

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหลวง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาป่น หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสานแว้-วัดภูโก๊ะ หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งนาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหินกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากช่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผักกูด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผักกุด เดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม เดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากช่อง เดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งนาง เดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหินกอง เดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งนาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหินกอง เดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากช่อง เดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำผักกุด เดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม เดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นางรัตนา นิระราช
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นางรัตนา นิระราช
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น