เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 418
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ลูกรัง ม.10 สายลงอ่างห้วยเหี้ย
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ลูกรัง ม.10 สายไปบ้านนาโคกกุง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ลูกรัง ม.3 สายไปบ้านป่าไม้
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะปรับปรุงลานหน้าเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านกกตูม สายวัดป่าวังดง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์ สายลัดไปห้วยไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 บ้านแก่งนาง สายคาร์แคร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 9 บ้านปากช่อง สายห้วยไค poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านเกษตรสมบูรณ์ สายห้วยเยน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านสานแว้ สายทางไปบ้านคำผักกูด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น