เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร