messager
 
เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗-และอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าไม้พัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม หนา ๕ เซนติเมตร /ซ่อมแซมและปรับปรุง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแก่งนาง หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช่สอยไม่ต่ำกว่า ๓๒.๕๐ ตรม พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed อาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗-และอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ สายลานมัน ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านนาโคกกุง สายหลังบ้าน ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซ่อมมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา สายทางเข้าบ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตร.ม. โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา 5 เซนติเมตร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดเก็บดูแลความสะอาดสถานที่จัดงานเครื่องเสียง โครงการงานผู้สูงอายุตำบลกกตูมและงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อจัดซื้อสีทาและอุปกรณ์ ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดเก็บดูแลความสะอาดสถานที่จัดงานเครื่องเสียง โครงการงานผู้สูงอายุตำบลกกตูมและงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดเก็บดูแลความสะอาดสถานที่จัดงานเครื่องเสียง โครงการงานผู้สูงอายุตำบลกกตูมและงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้อสีทาและอุปกรณ์ ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อจัดซื้อหญ้านวลน้อย ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ เตรียมรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซ่อมมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น หม.ถต.-002 สายทางเข้าบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา ตำบลกกตูม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,000.00 ตารางเมตร โดยลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ ซุ้ม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างต่อเติมอาคารศูนย์ ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ เป็นห้องสรงเพื่อให้สมพระเกียรติ ปริมาณงาน กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๒.๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕.๒๙ ตร.ม. ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างจัดทำป้ายภาษีพร้อมโครงไม้พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจัดทำป้ายโครงการปรชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อเหลียม (ชนิดช่องทางเดียว) หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ท่อเหลียม (ชนิดช่องทางเดียว) ขนาด ๑.๒๐ ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด บ้านคำผักกูด หมู่ที่ ๖ สายลุงยำ ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้า ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปริมาณงาน งานก่อสร้างผนัง ๔๘.๒๘ ตร.ม. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒.๐๐ เครื่อง และระบบไฟฟ้า พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายทะเบียน มห 80-4627 มุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างจัดทำป้ายโครงการปรชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสานแว้ สายสานแว้-คำผักกูด ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ๑) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (๑) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (๒) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านกกกอก สายป่าช้า ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านกกตูม สายแก่งสาคร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกษตรสมบูรณ์ สายห้วยกระแส ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม.ท่อ พีวีพี ขนาด ๒ จำนวน ๒.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านกกตูม สายภูหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างจ้างทำอาหาร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนตำบลกกตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้างเครื่องเสียงโครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนตำบลกกตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหว่าง มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่งนาง สายตาต่ำ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านแก่งนาง สายศูนย์ถ่ายทอดการเกษตร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรัง กว้าง ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ และอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ และอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารว่าง น้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนตำบลกกตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา เทศบาลตำบลกกตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เตรียมสถานที่โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกกตูมปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนตำบลกกตูม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าไม้พัฒนา สายไปข้างวัดหลวงปู่ ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางทรายทอง สายสวนปาล์ม ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่งนาง สายห้วยปลากั้ง ตำบลกกตูมปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม.วางท่อ คสล ๐.๘๐ จำนวน ๕.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่งนาง สายพ่อแพร ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ(จนท.ตรวจสอบภายใน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายหนองหอยโง่ หมู่ที่ ๕ บ้านขัวสูง ตำบลกกตูม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
1 - 50 (ทั้งหมด 661 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14