เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 433
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo เทศบาลตำบลกกตูมจัดกิจกรรมวิ่งชมไพร สุขใจ ห้วยไผ่กกตูม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo เทศบาลตำบลกกตูมขอประกาศผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและตำแหน่งผู้ช่วยนายช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และตำแหน่งผู้ช่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
photo ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
photo จัดตั้งศูนย์อำนวยการศูนย์พักคอย (Communty Isolation : CI) เทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
photo คำสั่งเทศบาล ที่ 216/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบระยะเวลา ๖ เดือน และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน จากระบบ e-plannacc poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file โครงสร้างเทศบาลตำบลกกตูม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลกกตูม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
photo QR-Code ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
photo QR-Code ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น