เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลกกตูม หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 49140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4204-9656 หมายเลขโทรสาร 0-4204-9656

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 432
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลกกตูม
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ใส่ code:

 ตรวจสอบบ้านนายไชยพล วิภา ด้วย เห็นมีแต่ต่อเติมๆ ไม่มีเอกสารลิขสิทธิ์ อีกหน่อยคงขยายไปถึงภูเขา และป่าสงวน มันน่าขำมาก

พื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน จึงไม่มีกฎหมายให้อำนาจเทศบาลตำบลกกตูมในการขับไล่หรือสั่งให้รื้อถอนได้

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:17 พฤษภาคม 2564)

แจ้งเรื่องใช้พื้นที่ผิดระเบียบในสวนยางพารา บ้านกกกอก สามารถทำได้หรือ และเปินการผ่าผืนผิดระเบียบ ลุกลำพื้นที่ป่าสงวน ทำได้ด้วยหรือ ? จะส่งเรื่องไปสอบถาม ที่กทระทรวงมหาดไทย

ขอถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมครับ ว่าใครเป็นคนทำ แล้วเขาทำอะไรที่ว่าฝ่าฝืนระเบียบ แล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขาหรือเป็นของใคร

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:24 มีนาคม 2564)

ขอเรียนแจ้งปัญหาการเผาถ่านในหมู่บ้านปากช่อง คุ้มรร.กกตูมครับผมขับรถผ่านมีขวัญไฟเยอะมาก เกรงว่าจะสงผลกระทบถึงคนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงครับ ซึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลห้ามให้มีการเผาถ่าน ฝากทางกองสาสุขออกดูแลด้วยนะครับ

รับเรื่องไว้แล้ว จะเร่งออกดำเนินการครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:17 ธันวาคม 2563)

เรียนนายกเทศบาล ผมอยากทราบว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนที่กินเงินภาษี หรือเปล่าครับ ถ้ากินเงินภาษี ทำไมถึงเขียนป้าย ไม่ต้อนรับ คนนั้น คนนี้ สิ่งที่ทำไม่ถูกต้อง สำควรจะเป็นข้าราชการของแผ่นดินหรือไม่ เป็นถึงผู้ช่วย สมควรทำหรือไม่ ผมดูข่าวแล้วไม่สบายใจครับ

สวัสดีครับ ขออภัยที่ตอบกลับช้า จากข้อความของท่านเข้าใจว่าเป็นการสอบถามความเห็นจากทางเทศบาล เทศบาลตำบลกกตูมจึงขอตอบข้อสงสัยดังนี้ ๑.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวถือว่าเป็นเงินที่ได้มาจากภาษีของประชาชน ๒.การกระทำใดๆ หากไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฏหมายอื่นๆ ก็เป็นสิทธิของบุคคลนั้นที่จะสามารถกระทำได้ เรื่องการเขียนป้าย แม้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะเขียนป้ายห้ามไว้ หรือไม่ตอนรับ แต่ก็ไม่มีผลที่จะห้ามบุคคลดังกล่าวได้ กล่าวคือ บุคคลนั้นก็ยังสามารถเข้าได้อยู่ดี แต่หากมองถึงเรื่องความสมควรเหมาะสมหรือไม่ ก็คงเป็นการไม่สมควรทำครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:04 สิงหาคม 2563)

4 รายการที่ดำเนินการแล้ว

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
นายศรีวิชัย ชาวดง
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder วิเคราะห์จุดอ่อนข้อบกพร่อง
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น