เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด หมู่ที่ 4 บ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs การสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำส่งขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล กลุ่มเป้าหมายในการอบรม เป็นผู้นำชุมชน อสม. อถล. จำนวน 60 คน โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกกตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลกกตูม เข้าร่วมในพิธีฯ
ผู้โพส : admin