เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.45 น. นายศรีวิชัย ชาวดงนายกเทศมนตรีตำบลกกตูม นายอุดม ชาวเขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลกกตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักพัฒนาชุมชนตำบลกกตูม ได้ให้การต้อนรับ นางสุพัตรา ไพฑูรย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จากสนง.พมจ.มุกดาหาร ในการออกมาประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม. การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกกตูม
ผู้โพส : admin