เทศบาลตำบลกกตูม info ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
กกตูม
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา กินพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยบางทราย จำกัด หมู่ 4 บ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายศรีวิชัย ชาวดง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลกกตูมรู้จักพึ่งพาตัวเอง เลี้ยงปลาไว้บริโภคภายในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ถ้าเหลือกินก็จำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน - เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกกตูม ที่มีบ่ดินสำหรับเลี้ยงปลา และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่งด้วย เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลกกตูมที่มีบ่เลี้ยงปลา และมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 ครัวเรือน โดยมี นายวีรพงศ์ เหลือศิริ นักวิชาการประมง หัวหน้าฝ่ายโครงการพระราชดำริศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้ ในการอบรมครั้งนี้
ผู้โพส : admin